Ta niezwykła wystawa przedstawia dokonania 44 wybitnych Polaków, sławnych,
docenianych i podziwianych na świecie, a zupełnie nieznanych lub prawie
zapomnianych w Polsce. Żyli oni i pracowali na chwałę ludzkości w dalekich,
obcych krajach, najczęściej z powodu zesłania lub przymusowej emigracji. Część z
nich, mimo niewątpliwych zasług dla świata, znana jest w naszym kraju tylko
nielicznym zainteresowanym. Polacy ci, wykorzystując swoje talenty i
umiejętności, pracowali jako inżynierowie, lekarze, architekci, byli badaczami,
odkrywcami, naukowcami i wynalazcami. Tam, gdzie działali, stawali się znani i
poważani. Ich odkrycia często wzbudzają najwyższe uznanie i szacunek.
Wystawa ZNANI NIEZNANI wchodzi w skład cyklu przedsięwzięć POLACY ŚWIATU
realizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Składa się z 23
kolorowych plansz, stworzonych w oparciu o bogate zbiory Archiwum Polskiej
Akademii Nauk, oraz dzięki życzliwości rodzin przedstawionych postaci i różnych
placówek naukowych i muzealnych.
Od czerwca 2022 roku wystawa odwiedza szkoły resortowe podlegające
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie Porozumienia zawartego z
Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
W dniach od 27 maja do 7 czerwca br wystawa „gościła” w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Bożkowie. Dnia 28 maja nastąpiło uroczyste otwarcie
wystawy z udziałem znamienitych gości. W ciągu dwóch tygodni wystawę, oprócz
uczniów, nauczycieli i pracowników ZSCKR w Bożkowie, obejrzeli: przedstawiciel
UMWD, przedstawiciele władz powiatu kłodzkiego oraz gmin i miast; radni
powiatu kłodzkiego, Dolnośląski Kurator Oświaty, przedstawiciele Diecezji
Świdnickiej, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie i
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, dyrektorzy i uczniowie szkół
podstawowych powiatu kłodzkiego i Sieci Szkół Rolniczych, członkowie
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont”,lokalne media.

To była wyjątkowa lekcja historii nie tylko dla młodzieży…