Ledwo pożegnali gości, ledwo wrócili z Grecji, a już spraszają na wiejskie wesele!
Gospodynie polerują garnki, dziewczyny trefią warkocze, a gospodarze pilnują, by miodu nie
zabrakło!
A wszystko to z okazji kolejnej imprezy – uroczystych obchodów setnej rocznicy
przyznania literackiej Nagrody Nobla Władysławowi Stanisławowi Reymontowi, patronowi
naszego technikum.
Przygotowania do tej uroczystości trwały od dawna i mocno angażowały wszystkich
pracowników szkoły, uczniów, rodziców. W obchody włączyły się także osoby spoza naszej
lokalnej społeczności, ponieważ na tę okoliczność zostało wykonane popiersie Reymonta, a w
organizację i finansowanie tych wydarzeń zaangażowane były liczne podmioty.
Formalnie uroczystości rozpoczęły się dzień wcześniej, bowiem wtedy pojawili się już
pierwsi goście – uczestnicy III Ogólnopolskiego Konkursu Języków Obcych dla uczniów
sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czyli
,,Bożkowskie Potyczki Językowe 2024”. Nazajutrz odbyła się uroczysta akademia, podczas
której przekazano sztandar ZS CKR w Bożkowie i odsłonięto rzeźbę – popiersie pisarza i
laureata literackiej Nagrody Nobla, a także naszego patrona. Autorem pracy jest
Maksymilian Biskupski, który zaszczycił szkołę swoją obecnością.
Wśród gości byli ponadto przedstawiciele organu prowadzącego, władz
samorządowych, członkowie stowarzyszenia Nasz Reymont oraz Stowarzyszenia Przyjaciół
ZSA, przedstawiciele rady rodziców, przedstawiciele sponsorów, czyli Pracowni Projektowej
Arco i firmy Serafiński ROADS oraz społeczność uczniowska, nauczyciele i pracownicy
szkoły, a także mieszkańcy Bożkowa i okolic.
Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym tańcem narodowym – polonezem – w
wykonaniu niezwykle uzdolnionych uczniów naszej szkoły. Po przywitaniu gości i
przemówieniu dyrektora szkoły, Józefa Kochniarczyka, przekazano sztandar i odsłonięto
wymienioną wcześniej pracę Maksymiliana Biskupskiego. W dalszej części medalami
uhonorowani zostali przyjaciele szkoły w Bożkowie, a także ogłoszono zwycięzców III
Ogólnopolskiego Konkursu Języków Obcych „Bożkowskie Potyczki Językowe 2024”.
W części artystycznej zaprezentowała się artystycznie utalentowana młodzież w
scenkach z wesela wiejskiego. Poza aktorskim, wykazali się także kunsztem wokalnym i
tanecznym, co słychać było w czasie przyśpiewek ludowych i prezentowanych tańców.
Należy podkreślić, że za całość przygotowania uroczystości odpowiadali nasi
cudowni, zaangażowani nauczyciele, aktywna i uzdolniona młodzież, niezwykle
zaangażowani pracownicy administracyjni, a nad całością czuwała niezmordowana dyrekcja.
ZS CKR po raz kolejny dowiódł umiejętności pracy w zespole i wielkiego
doświadczenia w organizowaniu przedsięwzięć na wysokim poziomie.
I bardzo dobrze, bo kolejny jubileusz już niebawem… 😉

Joanna Kudryńska-Antonik